Terim

Terim Nedir ?

1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcük, ıstılah.

2. Geleneksel mantıkta özne ya da yüklem

Terim; bir sanat dalına, mesleğe veya bilim dalına has anlamı olan sözcük. Terimler genel konuşma ve yazı dili dışında kalan, uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarına ait kavramları ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara sahip sözcüklerdir.

Örnekler

Coğrafya terimleri: ada, dağ, ova, deniz, göl, nehir, plato
Hukuk terimleri: anayasa, kanun, dava, davacı, mahkeme
Geometri terimleri: açı, kenar, köşegen, kare

Terim, genel dilde kullanılan sözcüklerin anlamlarıyla karışmayan, kendine özgü kuruluşu olan sözcük ya da sözcük öbeğidir. Eğer bu sözcüklerin genel dilde kullanılan eş sesli karşılıkları varsa, terim olarak kullanılan anlamlarına “terim anlam” denir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

echo <<
 

EOF;